Jūs atrodaties šeit

Rīgas Jēzus baznīca

Ar patiesu gandarījumu veicām dažādus skaņas rakstura uzlabojumus vienā no vecākajām koka eltnēm Eiropā - Rīgas Jēzus Evanģēliski Luteriskā baznīcā. Baznīca ir sākta celt tālajā 1818 gadā un lepojas ar oriģinālām koka konstrukcijām, kas saglabājušās līdz pat šodienai. Akustika telpā ir ļoti sarežģīta, tāpēc talkā tika uzaicināti speciālisti no realaudio.eu. Iedalīto līdzekļu ietvaros esam gandarīti par paveikto darbu, jo Prāvesta runas beidzot kļuvušas labi dzirdamas arī beigās sēdošajiem, draudzei ir ērti un kvalitatīvi bezvadu mikrofoni un to sistēmas ikdienas lietošanai, kā arī vājāk dzirdošājiem ir izveidotas speciālas austiņas, lai būtu iespējams dzirdēt visu apkārt notiekošo.

Vairāk par objektu: www.jezusdraudze.lv 

Piegādātā tehnika un veiktie darbi
Bezvadu mikrofonu sistēmas SHURE, austiņas un to pastiprinātājiem klausītājiem, esošās skaņu sistēmas pilnveidošana un remonts u.c.